نایکو با تیم تخصصی و تجربه چند ساله آماده ارایه خدمات مهندسی و مشاوره به مجموعه شماست. طراحی و ساخت تجهیزات آزمون و تامین تجهیزات از خارج از کشور ، تعمیر و بهبود تجهیزات، آماده سازی شرایط محیطی و توسعه مهندسی محصولات از جمله خدمات مهندسی نایکو میباشند.

واردات تجهیزات از دیگر خدمات نایکو به مشتریان خود میباشد. اراتباط قدیمی با تولیدکنندگان مطرحی چون LISUN این اطمینان را به شما میدهد تا تجهیز مورد نظرتان با سهولت در آزمایشگاهتان قرار گیرد.