طراحی و ساخت تجهیزات آزمون ، تامین تجهیزات از خارج از کشور ، تعمیر و بهبود تجهیزات ، آماده سازی شرایط محیطی و توسعه مهندسی محصولات بخشی از خدمات مهندسی نایکو میباشد . 

نایکو با تیم تخصصی خود و تجربه چند ساله خود آماده ارایه خدمات مشاوره مهندسی به مجموعه شماست.